அருள்மிகு வசிஷ்டேஸ்வரர் திருக்கோயில், குரு பரிகாரதலம், திட்டை, தஞ்சாவூர் மாவட்டம்.


செயல் அலுவலர்

அருள்மிகு வசிஷ்டேஸ்வரர் திருக்கோயில் (குருபகவான் பரிகாரதலம் ).

திட்டை - 613 003, தஞ்சாவூர் மாவட்டம்.

தொலைப்பேசி எண் : 04362 - 252858   

Executive Officer

ARULMIGU SRI VASISTESWARAR TEMPLE
(Guru Bhagavan Temple)

Thittai - 613 003, Thanjavur District.

Telephone : 04362 - 252858   


திட்டைக்கு வருக ! தி (கு)ருவருள் பெறுக !